Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
W centrum Krakowa w bliskim sąsiedztwie Wisły i Wilgi oraz reprezentacyjnego niegdyś hotelu "FORUM" (wcześniejszego hotelu"Sofitel"), widać skupisko wysokich drzew - kasztanowców.
Tu właśnie znajduje się niewielki piętrowy budynek Przedszkola nr 71 "Pod kasztanami".
Wybudowany w 1949 roku pełnił pierwotnie funkcję żłobka Zakładów Garbarskich. W 1951 rokiu został przekazany na potrzeby przedszkola i tę funkcję pełni do dziś. Od kilku lat organizacja pracy przedszkola sukcesywnie dostosowywana była do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole prowadzi grupy integracyjne i grupę specjalną. Każda grupa ma osobną salę zabaw, gdzie wyposażenie, zabawki, pomoce dydaktyczne dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Ze względu na potrzeby dzieci niepełnosprawnych zlikwidowane zostały bariery architektoniczne w łazienkach, a na terenie budynku zamontowano podjazd. Przedszkole posiada też własny ogród z placem zabaw.
 
Dyrektor Przedszkola – mgr Renata Kamińska
Wicedyrektor Przedszkola - mgr Renata Pogoda
 

____________________________________________

Nasz dzień
 

6.30  – 8.15
Przyjście dzieci do przedszkola, swobodne zabawy w kącikach tematycznych według własnych zainteresowań. Rozmowy kierowane z wychowankami zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

 8.30 – 9.00
Po czynnościach higienicznych dzieci jedzą śniadanie, a następnie myją zęby.

 9.00 – 9.15
Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

 9.15 – 10.00
Przedszkolaki uczestniczą w organizowanych przez nauczycieli propozycjach dzialań edukacyjnych zgodnie z Podstawą Programową. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w każdej grupie wiekowej. Po zajęciach dzieci porządkują miejsce pracy.

10.00 - 11.15
Spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (jeśli pogoda pozwala na wyjście) w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zabawy zorganizowane w sali zajęć.

11.15 – 11.30
Dzieci przygotowują się do posiłku (czynności higieniczne).

11.30 – 12.00
Dzieci spożywają drugie śniadanie.

12.00 - 14.00
Dzieci młodsze odpoczywają na leżakach. Dzieci starsze uczestniczą w zabawach integrujących, rozwijających zainteresowania i zdolności. Podczas ładnej pogody dzieci spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 (14.15 dzieci młodsze) – 14.40
Po czynnościach higienicznych dzieci jedzą obiad z zachowaniem zasad kultury.

14.40 – 17.00
Poobiednia relaksacja. słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-08-04