Strona głowna  /  Pomoc psych.-pedag.
Pomoc psych.-pedag.

      Informacja dla Rodziców

 

W związku z przedłużającą się domową izolacją, zachęcamy do korzystaniaz z różnego rodzaju wsparcia. Numery kontaktowe są dostępne m.in. na stronach internetowych kampanii społecznych Forum Przeciw Depresji oraz Twarze Depresji. 

 

W Krakowie wsparcie można uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogiczne, które z myślą o mieszkańcach Krakowa uruchomiły bezpłatne telefony wsparcia dla osób potrzebujących rozmowy. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, pełniąc dyżury także w godzinach wieczornych (każda poradnia co najmniej trzy razy w tygodniu pełni dyżur do godz. 22.00).

Lista krakowskich poradni psych-ped. wraz z numerami telefonów

 

Poniżej kilka wskazówek, jak zadbać o siebie w czasach kwarantanny:

  • Dbajmy o swoje samopoczucie;
  • Dajmy sobie pomagać;
  • Jasno się komunikujmy;
  • Pamiętajmy, że każdy z nas ma indywidualne sposoby reakcji na stres;
  • Dbajmy o zwyczajowe zachowania.

 

         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

 

W naszym przedszkolu dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną korzystają z zajęć:

 

-korekcyjno-kompensacyjnych

-logopedycznych

-psychologicznych

-fizjoterapeutycznych

-integracji sensorycznej

-Treningu Umiejętności Społecznych

-Sali Doświadczania Świata

-dogoterapii 

 

 

CIEKAWE ARTYKUŁY  ...

 

 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej       w Samorządowym Przedszkolu nr 71 "Pod Kasztanami"

 

 

Gdzie  szukać pomocy specjalistycznej? Poradnie i placówki publiczne w Krakowie

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju- czym jest i dla kogo?

 

 

Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych ( TUS )

 

 

Dzieci z grupy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym

 

 

Wspomaganie koncentracji uwagi dziecka

 

 

Zaburzenia integracji sensomotorycznej

 

 

Rozwój małej motoryki

 

 

Opóźniony rozwój mowy u dzieci

 

 

Sala Doświadczania Świata

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

 

Rozwijanie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Postawy rodzicielskie- w jaki sposób oddziałujemy na nasze dzieci?

 

 

Ćwiczenia sensomotoryczne dla dzieci

 

 

Metody wychowawcze

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-21